Διοικητικό Συμβούλιο

ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ - Α.Ο. ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ 1924

Πιερράκος            Φίλιππος            Πρόεδρος
Κωνσταντίνου      Κωνσταντίνος  Αντιπρόεδρος
Ντίμερης               Νικόλαος           Γενικός Γραμματέας
Τσολάκος              Ιωάννης              Ειδικός Γραμματέας
Τούσης                   Παναγίωτης       Ταμίας
Μπέρου                 Φανούλα             Μέλος
Τριανταφύλλου    Ιωάννης              Μέλος
Παλαιολόγου        Δημήτριος         Μέλος
Καρακλιούμη        Μαρία                 Μέλος
Πιερράκος            Νικόλαος           Μέλος
Χατζηαντωνίου   Χρήστος             Μέλος