Ενημέρωση για τον λόφο Κοπανά

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για τον λόφο Κοπανά, προωθούμε την επιστολή του Δημάρχου Βύρωνα στους αθλητές του Dimos Virona

Η υπόθεση είναι σημαντική και πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούμε, όπως μπορούμε. Το ελάχιστο προς αυτό τον σκοπό είναι η υπογραφή μας που θα δηλώνει ότι επιθυμούμε ο χαρακτήρας του λόφου να παραμείνει δημόσιος και δασικός.